Puur Eline

Prachtige kaarten gemaakt in samenwerking met Eline Achterberg.

Onder de naam Puur Eline schrijft Eline Achterberg gedichten over leven en geloven, vaak geschreven vanuit haar eigen ervaringen met angst en depressie. 
Recht vanuit het hart en een prachtige bemoediging voor jezelf of een ander.